Skip to content
Bulunduğunuz Sayfa :
2012 Genel Kurul

İstanbul Bilirkişiler Derneği'nin 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim 2012 tarihinde yapıldı.

Perpa Ticaret Merkezi'nin 13.katında bulunan B Blok toplantı salonunda yapılan genel kurulda, derneğin kuruluşundan bugüne kadar bilirkişilik konusunda meydana gelen değişiklikler ile derneğin bu değişikliklerdeki rolü tartışıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Yaşar Aslan; Bilirkişilik kavramının CMK ve HMUK'da 1920'li yıllardan beri var olmasına rağmen, bilirkişi atamalarında 2005 yılına kadar herhangi bir düzenlemenin olmadığını, bu sebeple de konusunun uzmanı veya ehil olmayan kişilerin de bilirkişi olarak atandıklarını, bu hususun da kamuoyunda tartışmalara sebep olduğunu, 2005 yılında yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Ceza Yargılamasında bilirkişi atamalarının belli bir düzene girdiğini belirtti. 2011 yılında yayımlanan Bölge Adliye Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Hukuk Mahkemeleri tarafından görevlendirilecek bilirkişilerin atanmasında da belli bir düzenin getirildiğini belirten Aslan, söz konusu yönetmelik ile bir bilirkişinin bir yılda görev alabileceği dosya sayının 300 ile sınırlandırıldığını, bunun da doğru bir düzenleme olduğunu, bu düzenlemelerde derneğin önerilerinin de etkili olduğunu ifade etti.

Dernek başkanı Yaşar Aslan, bir atasözünde ifade edildiği gibi "mahkeme kadıya mülk değildir." tabirinden yola çıkarak, makamların kişilere ait olmadığını, dernek üyelerinden her birinin bu görevi layıkı ile yerine getirmeye muktedir olduklarına inandığını, bu bağlamda yönetimde görev almak isteyen diğer arkadaşların önünü açmak amacıyla bu genel kurulda yönetime aday olmayacağını beyan etti.

Dernek Genel Sekreteri Merve Emek tarafından okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel tarafından okunan Denetim Kurulu Raporu oybirliği ile ibra edildi.

Yapılan seçimler soncunda; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Merve EMEK, Yalçın ÇAKICI, Hüseyin Selami ÇELEBİOĞLU, Durmuş DEMİR ve Ufuk UYSAL seçildiler.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Ayşe Gül GÜRDAL, Ahmet Salih BOYNER ve Rauf ÖZLEMEK seçildiler.

Derneğin kurucusu ve önceki 6 yıllık dönemde başkanlığını yapan Yaşar Aslan'a genel kurulda oybirliği ile alınan kararla Onursal Başkan'lık payesi verildi.

Teşekkür konuşmaları ile genel kurul sona erdi.

GENEL KURULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

Bilirkişiler Derneği 001
Genel Kurula katılan üyelerimizden bir kısmı

Merve Emek 01
Genel Sekreter Merve EMEK Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunuyor

Yalçın Çakıcı 01
Başkan Yardımcısı Yalçın ÇAKICI Genel Kurul'a hitap ediyor

yönetim kurulu 01
Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri soldan sağa, H.Selami ÇELEBİOĞLU, Durmuş DEMİR
Merve EMEK, Yalçın ÇAKICI ve Ufuk UYSAL

denetim kurulu 01
Yeni seçilen Denetim Kurulu üyeleri,
Ahmet Salih BOYNER, Ayşe Gül GÜRDAL ve Rauf ÖZLEMEK

yonetim ve denetim 01
Eski ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri bir arada...