Skip to content

Bulunduğunuz Sayfa :
 
 Hasan YILDIRIM
Denetim Kurulu Üyesi
     Hasan YILDIRIM 1965 Sivas doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Şişli Kaptanpaşa’da tamamlamış olup, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

     Maliye Bakanlığı’nda KDV Servis Şefi olarak görev yaptı. 1993-2000 yılları arasında Net Holding bünyesinde bir şirkette Mali İşler Müdürü olarak çalıştı. Halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Şişli’de faaliyet göstermektedir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Şişli İlçe Sekreteryasında görev yapmaktadır.

     Mali Müşavirlik mesleğinin yanında, Adli Yargı Kurumları ile Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.