Skip to content

Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa arrow Tüm Makaleler arrow KÜRESEL ÇÖKÜNTÜ
                                    KÜRESEL ÇÖKÜNTÜ  


        Dünya kapitalizmi tarihinin en büyük bunalımını şu günlerde yaşıyor. Kimse  yarın ne olacağını kesin olarak bilemiyor. Çünkü büyük bir belirsizlik kaos ve endişe hakim. 

        Küreselleşme dalgası bütün dünya ekonomilerine hakim olduğu için kapitalist-emperyalizmin lideri ABD’de başlayan durgunluk ve ardından  gelen dev mali kriz tüm dünyada halkaların zincirleme bağlılığı gereği domino etkisi yaratmaya başladı. Çünkü ABD’de batmaya başlayan dev yatırım bankaları ve finans kuruluşları tüm dünya ekonomilerine kredi-borç vermişler, nerede daha fazla rant ve faiz var ise  oraya yönelmişlerdir. Acımasız bir şekilde aç gözlü ve fırsatçı davranmışlar, kredi verdikleri kişi, kurum ve ekonomileri teslim almışlar ve onları zora sokarak durgunluk ve iflaslara sebep olmuşlardır. Sonuçta bumerang etkisiyle kendi sonlarını hazırlamışlardır. Ancak liberalizmin önderi olan ve serbest piyasanın dünya lideri ABD bu iflaslarda kapitalizmin kurallarını işletmek yerine devletçi politikaları seçmiş (yoksa ABD sosyalist mi oluyor) ve dünya tarihinin en büyük el koyma ve devletleştirme operasyonlarını başlatmıştır.
  

       
Kapitalizm babası olan Adam Smith eğer bu olayları görseydi acaba ne derdi? 
   

       
Milletlerin zenginliği kitabında ülkelerin büyük sermaye birikimlerinin zenginliği de arttırarak yukarıdan aşağıya doğru yayılacağını ve herkese refah ve  mutluluk getireceğini söylüyordu. İki yüz yıllık uygulama toplumlara ne getirdi? Yoksa Karl Marks haklımıydı? 
 

         
Anlaşılan bu operasyonların ve devletçe el koymaların büyük maliyeti hiç kuşkusuz vergi verenlerin üzerine yansıtılacak ve emperyal büyük sermaye vergi ödeyenlerin kaynakları ile yine beslenecek ve ayakta tutularak globalizm oyunu ile dünya ekonomileri üzerinde ki hakimiyeti devam ettirilecektir. Belli ki G-7 ülkeleri kendilerini kurtarmak için el koyma operasyonlarına devam edecek. Ancak krizin faturasını da küreselleşmenin piyonu yaptıkları bizim gibi gelişmekte olan ekonomilere yaymaya devam edecekler.
 

          
Sonuçta emperyal kapitalizmin yarattığı küresel köyün global ekonomileri kendisini bir şekilde kurtaracak ancak bizim gibi yerel ekonomilerin canı çıkmaya devam edecek.
 

         
Global sistemin yarattığı küresel kalkınma oyununa devam!!!  
                                   
                                                                          SMMM LÜTFÜ ERSOY